OGŁOSZENIA DLA RODZICÓW

Dni ustawowo wolne od pracy

w roku szkolnym 2021/22

- 1 listopada 2021r. –Wszystkich Świętych

- 11 listopada 2021r- Narodowe Święto Niepodległości

- 6 stycznia 2022r.- Święto Trzech Króli

- 17, 18 -kwietnia 2022r.- Święta Wielkanocne

- 3 maja 2022r.- Święto Pracy

- 16 czerwca 2022r.-  Boże Ciało

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/22

- 2 listopada 2021r.

- 12 listopada ( piątek) 2021r.

- 13 kwietnia 2022r.

- 2 maja ( poniedziałek) 2022r.

- 24,25, 26 maja 2022r.

- 17 czerwca (piątek ) 2022r.

  KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/22

 1.

 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 1 września 2021 r.

 2.

 Zimowa przerwa świąteczna

 23-31 grudnia 2021 r.

 3.

 Ferie zimowe

 17- 30 stycznia  2022r.

4.

 Wiosenna przerwa świąteczna

 14-19 kwietnia 2022 r.

6.

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 24 czerwca 2022r.

 7.

 Ferie letnie

 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

 

Harmonogram spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2021/22:

 

 1. 14, 15 .09.2021- Spotkanie z rodzicami
 2. 16, 17.11.2021- Wywiadówka
 3. 01, 02.02.2022- Wywiadówka semestralna
 4. 20, 21.04.2022- Wywiadówka
 5. 07, 08.06.2022- Dni Otwarte Szkoły

 

 Uwaga:

I semestr roku szkolnego 2021/22 kończy się 30 stycznia 2021 roku

Informację o grożących ocenach ndst należy przekazać do:

-         14  XII  2021 r. ( I semestr)

-         17  V 2 r. (II semestr)

 

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI

 

Zgoda na udział dziecka w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2021/2022

 

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

1. D. ALEKSANDRA KL.III
2. D. KAMILA KL. I
3. D. BLANKA KL.I
4. G. GABRIELA KL. I
5. K. BARTOSZ KL.II
6. K. PIOTR KL.I
7. Ł. ANNA KL.II
8. M. ZUZANNA KL.I
9. M. BARTŁOMIEJ KL.IV
10. M. IGOR KL.I
11. M. EMMA KL.II
12. O. IGNACY KL. III
13. S. ANTONI KL. I
14. S. OLA KL. I
15. S. KACPER KL. III
16. S. WOJCIECH KL.I
17. S. KACPER KL.III
18. S. JAN KL. I
19. Ś. LENA KL.II

20. W. MILENA KL.II
21. W. ALEX KL.II
22. W. FILIP KL.II


 

Harmonogram spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2020/21:

 1. 15, 16 .09.2020- Spotkanie z rodzicami
 2. 17.11.2020- Wywiadówka
 3. 27.01.2021- Wywiadówka semestralna
 4. 21.04.2021- Wywiadówka
 5. 09.06.2021- Wywiadówka

 

Uwaga:

I semestr roku szkolnego 2020/21 kończy się 29 stycznia 2021 roku

Informację o grożących ocenach ndst. należy przekazać do:

-          18  XII  2020 r. ( I semestr)

-          17  V 2021 r. (II semestr)

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

- 12, 13 listopada 2020r

- 4,5 stycznia 2021r.

- 25,26,27 maja 2021r.

- 4 czerwca 2021r.

Dni ustawowo wolne w roku szkolny 2021/21:

- 11listopada 2020r.

- 25,26  grudnia 2020r.

- 1, 6 stycznia 2021r.

- 4,5 kwietnia 2021r.

- 3 maja 2021r.

- 3 czerwca 2021r.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21 

 

1.

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 

 

1 września 2020 r.

 

2.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23-31 grudnia 2020 r.

 

 

3.

 

Ferie zimowe

 

 

15 – 28 lutego 2021r.

 

4.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

1 -6 kwietnia 2021 r.

 

6.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 

25 czerwca 2021 r.

 

7.

 

Ferie letnie

 

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.


I semestr roku szkolnego 2020/21 kończy się 29 stycznia 2021r.


 

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1. Aleksandra Dudek
2. Szymon Koratarz
3. Mikołaj Kurdziel
4. Jan Kwiatkowski
4. Szymon Łagan
5. Bartłomiej Mirek
6. Jagoda Mitka
7. Kacper Smółka
8. Kacper Sobczyk

Harmonogram spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2019/20:

 

 1. 11.09.2019- Spotkanie z rodzicami
 2. 16.10.2019- Dni otwarte szkoły
 3. 20.11.2019- Wywiadówka
 4. 22.01.2020- Wywiadówka semestralna
 5. 18.03.2020- Dni Otwarte szkoły
 6. 15.04.2020- Wywiadówka
 7. 03.06.2020- Wywiadówka

Uwaga:

I semestr roku szkolnego 2019/20 kończy się 24stycznia 2020 roku

Informację o grożących ocenach ndst. należy przekazać do:

-          20  XII  2019 r. ( I semestr)

-          20 V 2020 r. (II semestr)

Dni ustawowo wolne od pracy

w roku szkolnym 2019/20

 

- 1 listopada 2019r.–Wszystkich Świętych

- 11 listopada 2019r- Narodowe Święto Niepodległości

-25-26 grudnia 2019 r.- Boże Narodzenie

- 1 stycznia 2020 r.- Nowy Rok

- 6 stycznia 2020 r.- Święto Trzech Króli

- 12, 13-kwietnia 2020 r.- Święta Wielkanocne

- 1 maja 2020 r.- Święto Pracy

- 11czerwca 2020r.-  Boże

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/20

  

 

1.

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 

 

2 września 2019 r.

 

2.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23-31 grudnia 2017 r.

 

 

3.

 

Ferie zimowe

 

 

27 stycznia– 7 lutego 2020r.

 

4.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

9 -14 kwietnia 2020 r.

 

6.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 

26 czerwca 2020r.

 

7.

 

Ferie letnie

 

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 

 

 

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 1. Dudek Aleksandra

2. Grochal Klaudia

3. Kalęba Paweł

4. Kaliszan Szymon

5. Krzysiak Karina

6. Knapik Miłosz

7. Koratarz Szymon

8. Kurdziel Mikołaj

9. Kwiatkowski Jan

10. Kwiatkowski Piotr

11. Łagan Szymon

12. Mirek Bartłomiej

13. Mitka Jagoda

14. Niemiec Maksymilian

15. Nowak Nadia

16. Noworyta Brajan

17. Piszczek Julia

18. Rozmus Aleksandra

19. Smółka Kacper

20. Sobczyk Kacper

21. Ślusarczyk Kamil

22. Wyrębak  Natasza

23. Zych Zuzanna

 

STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Filipowicach informuje, że po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/19 ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

- 2 listopada 2018 r.

- 15,16, 17 kwietnia 2019 r.

- 29, 30 kwietnia 2019 r.

- 2 maja 2019 r.

Harmonogram spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019

 1. 12.09.2018 - Spotkanie z rodzicami
 2. 17.10.2018 -  Dni otwarte szkoły
 3. 14.11.2018 -  Wywiadówka
 4. 12.12.2018 -  Dni otwarte szkoły
 5. 09.01.2019 -  Wywiadówka semestralna
 6. 20.03.2019  - Dni otwarte szkoły
 7. 24.04.2019 -  Wywiadówka
 8. 05.06.2019  - Wywiadówka

 

Lista dzieci zakwalifikowanych na świetlice szkolną-

 rok szkolny 2018/19

 

 1. Nowak Nadia
 2. Knapik Miłosz
 3. Koratarz Szymon
 4. Łagan Szymon
 5. Zborowski Jakub
 6. Chodacki Wojciech
 7. Drabik Gabriel
 8. Mitka Jagoda
 9. Kaliszan Szymon

10. Lasoń Karol

11. Mirek Bartłomiej

12. Ślusarczyk Kamil

13. Grochal Kaludia

14. Zych Zuzanna

15. Kalęba Paweł

16. Kwiatkowski Jan

17. Kwiatkowski Piotr

18. Nizioł Emilia

19. Kurdziel Mikołaj

20. Woźniak Lila

21. Noworyta Brajan

22. Wyrębak Natasza

23. Nowak Mateusz

24. Kłeczek Faustyna

25. Ścigaj Oliwier

26. Krzysziak Karina

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Filipowicach informuje, że szkoła bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów przebywających w szkole i na terenie szkoły tylko podczas zajęć lekcyjnych.

 Dni dodatkowo wolne w roku szkolnym 2017/18

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Filipowicach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych i wychowawczych:

- 2  listopada 2017r.

- 30 kwietnia 2018r..

- 2 i 4 maja 2018r.

- 1 czerwca 2018r.

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

13.09.2017 r.   spotkanie z rodzicami

18.10.2017 r.  dni otwarte szkoły

15.11.2017 r.   wywiadówka

13.12.2017 r.  dni otwarte szkoły

24.01.2018 r.  wywiadówka semestralna

21.03.2018 r.  dni otwarte szkoły

18.04.2018 r.  wywiadówka

06.06.2018 r. wywiadówka

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 r. - Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

23 - 31 grudnia 2017 r. - zimowa przerwa świąteczna

12 - 25 lutego 2018 r. - ferie zimowe

29 marca - 3 kwietnia 2018 r. - wiosenna przerwa świąteczna

22 czerwca 2018 r. - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r. - ferie letnie

 

 

PROCEDURA KONTAKTÓW

Z RODZICAMI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W FILIPOWICACH

 

         1.    Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców/prawnych opiekunów jest    

       szkoła, a  na jej  terenie sale lekcyjne, oraz gabinety (dyrektora,   pedagoga,  

       szkolnych  specjalistów). Poza  tymi miejscami informacji nie udziela się.

 

2.    Nauczyciel nie może przyjmować i udzielać informacji rodzicom w trakcie

       prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów na   

       korytarzach i na   boisku szkolnym).

 

3.      Szkoła nie udziela informacji o uczniu telefonicznie.

 

4.      Rodzice uczniów szkoły mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami w   przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem (poprzez telefon do szkoły).

 

5.      Raz w miesiącu (pierwsza środa miesiąca) w godz. 17.00 18.00 każdy nauczyciel jest do dyspozycji rodziców / prawnych opiekunów - w tzw.

„Dni Otwarte Szkoły” - zgodnie z terminarzem podanym w harmonogramie spotkań.

 

6.      Obecność rodziców na zebraniach jest obowiązkowa.

 

7.      Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicami telefonicznie, w innych sytuacjach wzywa rodzica za pośrednictwem sekretariatu szkoły w formie pisemnej.

 

8.      Wychowawca klasy utrzymuje kontakt z rodzicami w formach:

 

a/  pisemnych informacji o postępach i zachowaniu uczniów ( zeszyt do     

        korespondencji);

      b/ indywidualnych spotkań z rodzicami na terenie szkoły, po uprzednim

        uzgodnieniu terminu.

 

9.      Przyjętymi formami kontaktu nauczycieli SP  z rodzicami/opiekunami są:

 

           - spotkania indywidualne, klasowe i ogólne,

           - rozmowy telefoniczne tylko w sytuacjach niezbędnych oraz kryzysowych  

             zagrażających zdrowiu, życiu dziecka ,

           - informacje zawarte w zeszycie do korespondencji.