NAUCZYCIELE

  

Nauczane przedmioty

 

Nauczyciele uczący

Wychowawstwo

Religia

 

mgr Lucyna Dorynek

 

Wychowanie przedszkolne

 

mgr Paulina Liszka

mgr Karolina Dura

 

0 a

Edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Lidia Pudlik

mgr Małgorzata Ślęzak

mgr Iwona Kwiatek  

kl. III

kl. I

kl. II

Język polski

 

mgr Aleksandra Pałka

mgr Małgorzata Dudek

 kl. VIIIa

kl. VII  

Język angielski

mgr Mariusz Wójcik

 kl. VIII b

Język niemiecki

 mgr Agnieszka Nowak

 

Historia

mgr Jadwiga Skotniczna  

 

Matematyka

 

mgr inż. Barbara Łabuzek

mgr Aneta Flisiak 

 

 

Biologia

 mgr Katarzyna Chmist

 

Chemia

 

 mgr Agnieszka 

Maciejowska- Łagan

 kl.IV

Fizyka

 

 mgr Leszek Łoboś

 

Geografia

 

 mgr Wioletta Święszek

 

Informatyka

mgr Sylwia Szczuka

 

 

Przyroda

 

mgr Wioletta Święszek

 

kl. V

Muzyka

 

mgr Agnieszka 

Maciejowska- Łagan

 

Plastyka

 

mgr Agnieszka 

Maciejowska- Łagan

 

 Technika

mgr Aleksandra Pałka

 

Wiedza o społeczeństwie

 

mgr Magdalena Trębacz-Skwarek

 

Wychowanie fizyczne

 

mgr Joanna Synowiec

mgr Anna Nowak

mgr Maciej Sendor

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Wioletta Święszek

 

 

Doradztwo zawodowe

 mgr Aleksandra Pałka

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Rafał Szkarłat  

 

Biblioteka

 Pedaagog

mgr Magdalena Niemiec

 

Świetlica

 

mgr Wioletta Święszek

mgr Iwona Kwiatek

mgr Lucyna Dorynek