mLegitymacja

MLegitymacja to tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu.

Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień.

Dane z mLegitymacji możesz okazać tak jak przy użyciu tradycyjnej legitymacji. Możesz również przekazać je użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. W ten sposób upoważniona osoba potwierdzi m.in. Twoje imię, nazwisko
i wiek. Na ekranie swojego urządzenia zobaczy również Twoje zdjęcie w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność Twojej mLegitymacji szkolnej.

 

 

Procedura wydawania mLegitymacji.

w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Filipowicach

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2018 poz. 939 z póżn. Zm.)

1. Uczeń́ przyjęty do szkoły może otrzymać mLegitymację szkolną na wniosek rodzica/opiekuna prawnego  (wniosek).  MLegitymacja szkolna jest ważna w okresie ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej.

2. MLegitymacja szkolna może być wydana uczniowi, któremu nadano numer PESEL.

3. Do uzyskania mLegitymacji niezbędne jest aktualne zdjęcie w postaci cyfrowej, spełniające wymagania określone dla zdjęć przeznaczonych do dowodu osobistego, w formacie .jpeg lub .jpg, nie większe niż 5 MB. 
         Zdjęcie do mLegitymacji można szybko przygotować w darmowym GENERATORZE ZDJĘĆ – TUTAJ>>> 
Zdjęcie należy przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w temacie wiadomości należy wpisać imię i nazwisko oraz oznaczenie klasy. Po złożeniu wymienionych dokumentów uczeń otrzyma jednorazowy kod QR oraz hasło umożliwiające aktywację usługi. Aplikacja może być aktywowana tylko na jednym urządzeniu mobilnym w ciągu 30 dni od momentu wygenerowana w systemie. (regulamin)

4. Za poprawność danych wpisanych we wniosku o wydanie mLegitymacji oraz za fotografię odpowiada rodzic/opiekun.

5. MLegitymacja jest częścią aplikacji opracowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Aplikacja ta pozwoli pobrać mLegitymację na telefon na podstawie danych autoryzacyjnych wydawanych przez szkołę uczniowi.

6. Do uruchomienia aplikacji konieczne jest urządzenie z systemem Android minimum 6.0.

7. MLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:

a) na wniosek  rodziców/opiekunów niepełnoletniego ucznia, w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;

b) w przypadku zmiany imienia (imion) lub nazwiska ucznia, jeżeli zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego;

c) z urzędu w przypadku:

- utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej;

- przejścia ucznia do innej szkoły.

8. MLegitymacja wydawana jest ponownie w przypadku:

a) potwierdzenia ważności wydanej legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej;

b) stwierdzenia w niej błędów lub pomyłek;

c) unieważnienia w przypadku, o którym mowa w punkcie 7a.

9. Aby aktywować usługę mLegitymacja, należy: (instrukcja)

10. MLegitymacja wydawana/udostępniana jest do 14 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku

Sprawy niewymienione w procedurze reguluje regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel. Ustawowy czas realizacji wprowadzenia do systemu wynosi 14 dni. Jednorazowy kod aktywacyjny oraz kod QR jest ważny 30 dni od momentu jego wygenerowania w systemie. Kod zostaje wysłany na mail rodzica (użyty przy wysłaniu zdjęcia do szkoły).
Wszystkie materiały przekazane przez rodzica w formie elektronicznej po wprowadzeniu do systemu zostają usunięte i nie są archiwizowane przez szkołę.


RODO - INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W FILIPOWICACH - TUTAJ >>>