Życzenia

Informacja

W okresie nauczania zdalnego pedagog szkolny pracuje stacjonarnie i jest dostępny na terenie szkoły. Biblioteka również działa stacjonarnie.

Informacja

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i nauki  z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

Przypominam, że Zimowa przerwa świąteczna odbędzie się w dniach: 23 do 31 grudnia 2021r. W pozostałe dni, odbędzie się nauka zdalna na platformie Teams.

Z poważaniem B. Łabuzek