Świetlica szkolna

Lista uczniów zakwalifikowanych na świetlicę szkolną w roku szkolnym 2021/2022 znajduje się w zakładce OGŁOSZENIA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo!

Biorąc pod uwagę wszelkie środki ostrożności , zaplanowaliśmy następujące zasady przychodzenia i wychodzenia uczniów do i ze szkoły:
- uczniowie klas: 0a i 0b, VII i VIIIb wchodzą i wychodzą ze szkoły zawsze wejściem głównym,
- uczniowie klas: I, II, III, IV,V i VIIIa- wchodzą i wychodzą ze szkoły zawsze wejściem od strony boiska.

Dzieci i uczniowie po wejściu do szkoły winni zdezynfekować dłonie oraz  mieć zakryte usta i nos. Dzieci z klasy 0 i I nie dezynfekują dłoni, tylko myją ręce wodą z mydłem.
Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy I w okresie adaptacyjnym, trwającym 2 tygodnie, mogą wchodzić z dziećmi do szkoły; odbiór dzieci- nauczyciele doprowadzają dzieci do wyjścia- Rodzice nie wchodzą na teren szkoły.

Uczniowie przebywając w szkole w przestrzeni wspólnej, winni być wyposażeni w maseczkę i mieć zakryte usta i nos. Przebywając w klasie na lekcji zgodnie z zaleceniami MEiN maseczki nie obowiązują.
Według zaleceń Ministerstwa Edukacji i Nauki  należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w budynku szkoły. W uzasadnionych przypadkach Rodzic/Opiekun może wejść na teren szkoły z zastosowaniem reżimu sanitarnego (zakryte usta i nos, dezynfekcja rąk, dystans społeczny).
B. Łabuzek

Szanowni Państwo!

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. Do wiadomości dołączamy również list Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień uczniów w wieku 12-15 lat. List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków. 

  1. List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków
  2. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat informacyjny
  3. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat informacyjny