Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Szanowni Państwo!
1 września rozpoczynamy rok szkolny 2021/22. Podobnie, jak w poprzednim roku, obowiązują
nas zasady dotyczące bezpiecznego zachowania i reżimu sanitarnego oraz wytyczne MEiN, MZ i GIS
obowiązujące od 1 września 2021r. Dołożymy wszelkich starań, aby pobyt uczniów i pracowników
szkoły był bezpieczny. Dlatego też proszę, aby uczniowie przychodząc na rozpoczęcie roku szkolnego
byli wyposażeni w maseczki. Uczeń wchodząc na teren szkoły winien mieć zakryte usta i nos a
następnie zdezynfekować dłonie. Uczniowie na terenie szkoły winni zachować dystans społeczny i
stosować się do reżimu sanitarnego obowiązującego w szkole. Regulaminy i zasady bezpiecznego
zachowania będą przekazywane uczniom podczas pobytu w szkole.
Uwaga!
Uczniów oddziałów przedszkolnych oraz klas I i II zapraszamy z jednym z rodziców, przy zachowaniu
dystansu społecznego i zasad higieny.

Przydział sal lekcyjnych- rozpoczęcie roku szkolnego
0 a- sala gimnastyczna- godz. 9.15- uczniowie wchodzą wejściem od strony głównej
0 b- sala gimnastyczna- godz.9.15- uczniowie wchodzą wejściem od strony głównej
Kl. I- sala gimnastyczna- godz. 8.10- uczniowie wchodzą wejściem od strony głównej
Kl. II- sala gimnastyczna- godz.8.40- uczniowie wchodzą wejściem od strony głównej
Kl. III- sala nr 6 godz. 9.00- uczniowie wchodzą wejściem od strony boiska szkolnego
Kl. IV- sala nr 2 godz. 9.15- uczniowie wchodzą wejściem od strony boiska szkolnego
Kl. V - sala nr 12 godz. 9.45- uczniowie wchodzą wejściem od strony głównej
Kl. VII - sala nr 12 godz. 8.00- uczniowie wchodzą wejściem od strony głównej
KL. VIII a- sala nr 2 godz. 8.00- uczniowie wchodzą wejściem od strony boiska szkolnego
Kl. VIII b- sala nr 7 godz. 8.30- uczniowie wchodzą wejściem od strony boiska szkolnego
Msza Święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22 odbędzie się w Kościele WNMP w
Filipowicach 1 września 2021 o godz. 16.30.

 

Życzenia