Dni otwarte

Informacja

W zakładce Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21 znajdują się Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych- aktualizacja 17.05.2021r